İZOLASYON, ISI SES SU VE YANGIN İZOLASYONU, YALITIM VE DIŞ CEPHE MANTOLAMA ile ilgili.. Sipariş ve istekleriniz için lütfen arayınız..

 

 

İzolasyon, mantolama, dış izolasyon, çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu, çati, çatı sistemleri, çatı işleri, çatı yalıtımı, ses yalıtımı, dış yalıtım, dış izolasyon, dış cephe giydirme, ısı yalıtımı, ısı yalıtım sistemleri, mantolama fiyatları, bina ısı yalıtımı, dış cephe mantolama, su, ısı, ses, nem ve tüm izolasyon konularında uzman ekibimizle yıllardır yalıtım ve inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz.

 

Yalıtım ,izolasyon, çatı izolasyonu İle ilgili Türkiye ve Avrupa. ülkeleri araştırma verileri

 

İzolasyon ve yalıtım :Ülkemizde yapılan araştırmalarda izolasyon ve yalıtım 11 Avrupa ülkesine göre kıyaslama yapıldığında izolasyon ve yalıtım yapılmış konut oranımızın çok az olduğun gözlemlenmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre Türkiyedeki konutların %9’unda çift cam, %10,2 sinde yalıtım %6.4 ünde ise çatı izolasyonu vardır.

 

Bu göstergeler 11 Avrupa ülkesi sonuçları ile mukayese edildiğinde ülkemiz izolasyon konusunda en düşük değerler içinde yer almaktadır: 11 ülke arasında yalıtım ve izolasyonu en az kullanan ülke %37 ile Avusturya’dır ve bu ülkedeki izolasyon ve yalıtım oranı Türkiye’den 3,6 kat fazladır. En düşük çift cam yüzdesine ise, 11 ülke arasında, İrlanda sahiptir. Bu ülkedeki %33 olan çift cam yüzdesi, yine Türkiye’den 3,6 kat daha fazladır

 

-İzolasyon ve yalıtım yapıların ömrünü uzatır .

 

*Mantolama / Dış cephe mantolama,dış yalıtım ısı enerjisi tasarrufu, ancak doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı ile sağlanabilmektedir. yanlış uygulanan ve standartı olmayan yalıtım ürünleri ile yapılacak yalıtım uygulamaları ile aksi takdirde tüketilen yakıt binaları değil atmosferi ısıtmakta, dolayısıyla gereğinden fazla yakıt tüketilmektedir.

Mantolama ve izolasyon uygulamasına verilen önemin her geçen gün hızla arttığı ülkemizde yalıtım uygulamaları da çeşitlilik göstermektedir.

Yalıtım ve izolasyon sektöründeki yeni gelişmeleri ve mantolama ve izolasyon ile ilgili bilgiler paylaşmak ve konutlarda uygulanan dış yalıtım sistemlerine ait mevcut uygulamaları yalıtım görsellerlnide mantolama nasıl yapılır ? sorusuna cevap vermek ve sizlerle paylaşmak istedik.

Bu doğrultuda, Yalıtım ve izolasyon yapılan yapılar açısından yalıtım yapılırken maximum konfor koşullarının sağlanmasında, dış duvar ısı yalıtım çatı yalıtımı zemin izolasyonu ve buna bağlı izolasyon sistemlerinin doğru şekilde seçilmesi ve uygulanması konusunda dilerseniz sizleri bilgilendirelim..

 

 

Yalıtım ve dış cephe mantolama / dış yalıtım : Konutlardaki en büyük ısı kayıpları, duvar, döşeme, çatı, pencere ve ısı köprüleri gibi yapı elemanlarından gerçekleşmektedir. Bu bölgelerden oluşan ısı kayıpları oranları yapının mimarisine, konumuna, ısı yalıtım durumuna ve kullanılan yapı malzemelerinin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Ancak genel olarak, bina yüksekliği arttıkça dış duvarlardan gerçekleşen ısı kayıp oranlarının da artığı görülmektedir.


Son yıllarda diğer binalarda olduğu gibi konutların da bina yükseklikleri göz önüne alındığında, dış duvarlara ısı yalıtımı uygulanması gereği bir defa daha anlaşılmaktadır.


Avrupa ülkeleri ile bir mukayese yapıldığında; 1990 yılı verilerine göre binaların duvarlarında
uygulanan ortalama mantolama / yalıtım kalınlığı değerleri;

Fransa'da 10 cm,

Almanya'da 6 cm,

İtalya'da 5.5 cm,

İngiltere'de 5 cm

Türkiye'de ise 3 cm'dir

.

Ancak seçilen 3 örnek konut binası üzerinde yapılan hesaplamalar
sonucunda, TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği gereğince ülkemizde'de farklı derece/gün bölgelerinde uygulanması gereken ortalama duvar yalıtım kalınlıklarının :

1. derecegün bölgesi için 3 cm

2. derece/günbölgesi için 5 cm

3. derecegün bölgesi için 6 cm

4. derecegün bölgesi için ise 12 cm olması gerektiği
sonucu ortaya çıkmıştır.

(Hesaplamalarda cam türü olarak 6-6-6 mm kombinasyonlu plastik doğramalı çift
cam üniteleri seçilmiştir).

 

2. derecegün bölgesinde yer alan Bursa ili Nilüfer İlçesi yeni Yerleşim Bölgesi'nde
2004 yılında yapılan diğer bir araştırmada ise; konutların ortalama % 78'inde duvar yalıtımı uygulamasının olmadığı; yalıtım uygulanan duvarlarda ise çift duvar arası

( 3 cm polistren sert köpük malzeme) izolasyon ve yalıtım levhası kullanıldığı tespit edilmiştir..

Uygulanan bu yalıtım kalınlıklarının standart değerleri karşılamadığı ortadadır ve yalıtıma gereken önemin verilmesi gerektiği bir defa daha ortaya çıkmıştır.

Konutların dış kabuğunda kullanılan yalıtım ve izolasyon malzemelri ayrıca :doğramalar ve cam elemanlar da ısıl konforun sağlanmasında önemli bir yere sahiptirler.

Yukarıdaki örnek binalar üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda TSE Belgesiz

yalıtım ve izolasyon malzemelerinin yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacında yaklaşık %58 oranında artışa sebep olduğu tespit edilmiştir.

Bu hesaplamalar TSE Belgeli yalıtım ve izolasyon malzemelerinin kullanımının ısıl konfor üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır.

Ayrıca, artan enerji ihtiyacı ve çevre kaygısı, konutlarda daha az enerji ile daha fazla konfor sağlayan özel ısı camların kullanımını da gerektirmektedir.

1999 yılında Edirne İli yeni yerleşim bölgesinde 90 konut üzerinde yapılan bir araştırmada, kullanıcıların:

% 77'sinin tek cam olan ahşap doğramalarını çift camlı plastik doğrama ile değiştirdikleri tespit
edilmiştir.

Yapılan bu tespitler, kullanıcıların da ısı kaybı yaratan pencere ve duvar yalıtımı ve izolasyonuna gün getikce daha fazla önem verdiği yönündedir.


Gelişen izolasyon ve yalıtım teknolojileri ile birlikte günümüzde duvarlar; tek bir katmandan oluşabildiği gibi, bünyesinde

Yalıtım malzemesi barındıran, birden fazla katmandan oluşan bir yapı elemanı olarak da ele alınabilmektedirler.

Yalıtım malzemeleri; su, ısı, nem ve yangına karşı korunum sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Her yerde kullanılabilecek tek bir ısı yalıtım malzemesi yada yalıtım malzemesi yoktur. Kullanım yerinin özelliklerine göre yalıtım malzemelerinde uygulanacak yere göre seçim yapmak gerekir.

Ülkemizde sıklıkla kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin lifli malzemeler ve köpük malzemeler olduğu görülmektedir.

Lifli malzemeler; taş yünü ve cam yünü gibi mineral yünler ve ahşap yünü, köpük
malzemeler ise; genleştirilmiş polistren köpük (EPS) ve haddeden çekilmiş polistren köpük (XPS) mantolama levhaları ,polistren köpükler ve poliüretan köpükler olmaktadır.

Dış yalıtım için duvarlarda kullanılacak yalıtım malzemelerini;
nemle ilişkiye geçtiklerinde mekânın yapısını olumsuz yönde etkilemeyen ve yalıtım özelliğinde bir değişiklik olmayan malzemelerden seçmek gerekmektedir.


Günümüzde Türkiye'de dış duvarlardaki yalıtım, ısı yalıtım malzemesinin konumuna göre 4 farklı
sistemde mantolama uygulanmaktadır:


• Duvarların Dış Yüzeyine Yapılan Isı Yalıtım Uygulamaları (Mantolama)

• Duvarların İç Yüzeyine Yapılan Isı Yalıtım Uygulamaları (İç Mantolama)

• Çift Duvar Arası Isı Yalıtım Uygulamaları (Sandviç Duvar)

• Havalandırmalı Dış Duvar Yalıtım Uygulamaları (Giydirme Cephe Sistemi)
.

Duvarların dış yüzeyine yapılan yalıtım ve izolasyon uygulamaları hakkında

Binaların iç ve dış Yüzeyine Yapılan Mantolama / Isı yalıtımı Uygulamaları: İzolasyon


Avrupa ve Amerika'da yaygın bir şekilde kullanılmakta olan dış yalıtım (dışarıdan yalıtım sistemi); Ülkemizde son birkaç yıldır daha sık uygulanmaya başlanmıştır.

Dış yalıtım, dış cephe mantolama yapı fiziği yönünden en uygun sistem olarak kabul edilmektedir.

Bu sistemde yalıtım binayı bir manto gibi sarmakta, ısı köprüsü oluşturmamaktadır. Böylece sıcaklık değişimlerinden meydana gelecek gerilme ve çatlaklar önlenmekte,
havalandırma sayesinde konstrüksiyonun sürekli kuru kalması sağlanmaktadır.


Dış cephe mantolama (Dışarıdan yalıtım sistemi), dış yalıtım mantolama yeni yapılara uygulanabileceği gibi, mevcut binalara da rahatlıkla uygulanabilmektedir.


Kullanılmakta olan binalarda, uygulama sırasında tüm mantolama işi bina dışında gerçekleşmekte;bunun için de tüm dış cepheye yalıtım yapılabilmesi için bir iskele kurulması gerekmektedir.

Dış yalıtım (Mantolama) sisteminin maliyeti diğer sistemlere göre biraz maliyetli olmasına rağmen, konut gibi uzun süreli kullanılan mekânlar için en uygun dış cephe mantolama sistemidir.


Dış cephe mantolama Yeni yapılara uygulanabileceği gibi, mevcut binalara da kolayca uygulanabilmektedir. Duvarlara dıştan yalıtım uygulanması sayesinde :

dış cephe yalıtımı ile binanın bakım ve onarım masraflarını azalmakta, bina ve yapıların ömrü mantolama sistemi sayesinde uzamaktadır.......

 

İZOLASYON / (yalıtım)

Zemin ve Duvar Çatı İzolasyonu
Yapılarda su ve rutubet geçirimsizliği istenilen beton, sıva, tuğla, çini, briket, gazbeton, galvanizli saç yüzeyler, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama levhaları, tahta kaplı çatılar ve teraslar ile yapılarda yatay ve düşey tüm yüzeylerde; pencere pervazları, damlalıklar, kanal ve kanaletlerde, binalardaki çinko, galvaniz, saç ve PVC' den mamul saçak, yağmurluk, süzgeç ve baca dipleri onarımlarında, deniz taşıtlarının ahşap ve saç yüzeylerinde güvenle kullanılabilir.

Likid Membranlar
Su ve nem yalıtımında kullanılan malzeme gruplarından biride Sürme Tip Malzemelerdir. Bir binayı ele aldığımızda temel-perde, teras-çatı, balkon, ıslak mekanlar, kapı-pencere detayları, dış yüzeylerde kullanılırlar. Ayrıca su depoları, kanallar, yüzme havuzları vs. gibi yapılarda kendi başlarına veya yardımcı malzeme olarak işlev görürler
.

Çimento esaslı malzemeler
Beton katkıları, harç katkıları, yer altı kimyasalları, beton yan ürünleri, ankraj ve montaj harçları, tamir harçları, seramik yapıştırıcı ve fugaları, yapıştırıcılar ve enjeksiyonlar, zemin kaplamaları, su izolasyon malzemeleri, derz dolgu lastikleri, koruyucu ve korozyon önleyicileri, mimari yüzey koruyucuları v.b

 

İnsanlar, enerji  kaynaklarıyla  ısınmaya  başladıklarından  itibaren  teknolojik  buluşlarında  yardımıyla  yaratılan  ısıyı  maksimum  miktarda  ortamda  tutarak, faydalanmaya  çalışmışlardır. Böylece  enerjiden  tasarruf  ve  maliyetten  de  tasarrufu  amaçlamışlardır.


Plastikler, alanında  yapılan  yeni  buluşlar  ve  gelişmeler  sadece  ısı  izolasyonu  değil, diğer  bütün  alanlarda  kullanımda  ve  yapımda  kolaylıklar  sağladığı  için  ısı  izolasyonunda  da   en  çok  tercih  edilen  malzemelerdir. Bunun  yanında  ucuz  olduğu  için  hava  ile  izolasyonda  sık  sık  tercih  edilmektedir.

Tabiki  günümüzde  izolasyon işlerinde  kullanılan  malzemelerin  sadece  ısı  iletim  kat-sayılarının  düşük  olması  istenmemekte, kullanılacağı  ortama  göre  avantajları  ve  dezavantaj-ları  düşünülerek  seçim  yapılmaktadır.

İzolasyon  malzemelerinde olması gereken özellikler
          
İzolasyon  için  kullanılan  malzemelerin  seçimlerinde , kullanılma  yerlerine  göre  bazı  özellikleri  gerçekleyip  gerçeklemediklerine  dikkat  edilir . Mesela  izolasyon  malzeme-  lerinin  hafiflikleri  ile  sarsıntılara  karşı  ufalanmamaları  taşıtlarda  önemli  olduğu  gibi , rutu-  betli  ortamlardaki  çalışmalarda  da  rutubete  karşı  mukavim  olmaları , buhar  difüzyonuna  mü-  saade  etmemeleri  arzu  edilir .


Muhtelif  kullanma  yerlerine  göre , ısı  izolasyonu  malzemelerinin  aşağıda  yazılı  özelliklerinden  ilgili  olanları  gözönüne  alınarak  seçim  yapılır .

. Özgül  hacmi
. Hacım  ve  şekil  değişimlerine  karşı  mukavemeti – yığılma  olması  gibi –
. Konstruksiyonlarda  işleme  kolaylığı – kolay  işçilik  gibi –
. Basma  zorlanmalarına  karşı  şekil  değiştirme  mukavemeti
. Çeki  zorlanmalarına  karşı  şekil  değiştirme  mukavemeti
. Kimyasal  nötürlüğü
. Çürüme  ve  ufalanmaya  mukavemetli  olması
. Buhar  difüsyonuna  mukavemetli  olması
. Sürekli , periyodik  veya  kısa  tesirli  sıcaklıklarda  ısı  izolasyonu     fonksiyonunu değiştirmemesi
. Tatbik  edilecek  konstruksiyona  uygun  olması – hafiflik  gibi
. Ucuz  olması
. Yanıcı  olmaması
. Kokusuz  olması
. Dengeli  olması  - zamanla  izolasyon  özelliğinin  azalmaması –
. Isı  iletim  katsayısının  küçük  değerleri  haiz  olması
. Böcek  ve  hayvanların  barınmaması şeklinde sıralayabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yalıtım,dış cephe mantolama,dış yalıtım ve ısı yalıtımı hakkında daha fazla bilgi ve öneri için lütfen tıklayınız...

 

 

 

 

ETİKETLER:

MANTOLAMA

İZOLASYON

ISI YALITIM MALZEMELERİ

dış cephe renkleri

dış cephe mantolama fiyatları

dış cephe kaplama

dış cephe mantolama

dış cephe boya renkleri

dış cephe teknikleri

dış cephe giydirme

dış cephe boya renkleri

dış cephe kaplama malzemeleri

dış cephe kaplama modelleri 

siding dış cephe kaplama

DIŞ YALITIM

dış cephe kaplama malzemeleri 

dış cephe elemanları

dış cephe

dış cephe giydirme

 

DiŞ CEPHE MANTOLAMA NASIL YAPILIR?

YALITIM

DIŞ YALITIM

Isı Yalıtımı

Su Yalıtımı

Ses Yalıtımı

Yangın Yalıtımı

EPS

XPS

İzoCam

Betopan

Dış Cephe Mantolama

İç Mantolama

Çatı Aktarma

Çatı Yenileme

Çatı Onarım

Şıngıl

Ondüline

Pimaş

Taşyünü

Camyünü

Çelik Konstrüksiyon

Montaj ve İzolasyon

Panel Montajı

Metal Kiremit

Drenaj Levhası

Yapı Kimyasalları

Modoviye

Bodrum Dış Duvar

Perde Duvar Yüzeyi

Epoksi Kaplama

Ankraj

Söve

Pencere Söveleri

Silmeler

Kat Söveleri

Payandalar

Babalar

 


Isı Cam


Isı Kayıbı

Isı Kayıbını Önleme

Çift Cam


Isıya Dayanıklı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekspande Polistiren (EPS), TS 7316 EN 13163
Ekstrude Polistiren (XPS), TS 11989 EN 13164
Poliüretan (PUR), TS EN 13165
Fenol Köpüğü, TS EN 13166
Cam Köpüğü, TS EN 13167
Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13168
Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13169
Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13170
Ahşap yünü levhalar, TS EN 13171

Ekspande Polistiren (EPS), TS 7316 EN 13163
Ekstrude Polistiren (XPS), TS 11989 EN 13164
Poliüretan (PUR), TS EN 13165
Fenol Köpüğü, TS EN 13166
Cam Köpüğü, TS EN 13167
Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13168
Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13169
Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13170
Ahşap yünü levhalar, TS EN 1317
1


prEN 14303 Taşyünü, prEN 14303 Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304 Cam Köpüğü (CG) prEN 14305 Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306 Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307 Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308 Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309 Polietilen Köpük (PEF), prEN 14313 Fenolik Köpük prEN 14314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w w w . i s i y a l i t i m . c o m