+
Çatı, çatı tamiri, çatı aktarma, çatı yalıtımı, çatıcı, çatı izolasyonu, çatı malzemeleri, Çatı su Yalıtımı ile ilgili.... onarım ve istekleriniz için lütfen arayınız..

* Her Yapının üstünde bir şekilde olan Çatı nedir, çati nasıl yapılmalı, çatı tamiri nasıl yapılır çatı yapımında nelere dikkat etmek gerekir ? Çatı ile ilgili tüm sorularınızın cevapları burada........

* Ev, İşyeri, Mağaza, Fabrika gibi yerlerde çatı problemlerini asgariye indirmek açısından, çatıların, yapımında ve çatı malzemlerinin detaylandırılmasında göz önünde bulundurulması gereken özellikler, çatıların yapımı  aşamasında doğru çatı malzemeleri ,çatı kaplamları ve doğru uygulama yapılmalıki sonradan çatılarımızda telafisi zor ve maliyetli durumlarla karşılaşılmaması uygun sistem detayı ile mümkün olur.

* Yapı sistemleri içinde çatılar, toplam yapı maliyetinin küçük bir bölümünü oluşturdukları halde, yapıların kullanıılmaya başlamasıyla birlikte :Çatılar karşılaşılan yapısal sorunların ve şikayetlerin yaklaşık olarak % 90'lık kısmını oluşturmaktadırlar.

* Yapılan hatalı uygulamalar sonucunda:çatı kaplama ve çatı iyileştirme çalışmaları için harcanacak maddi kayıplarda, yeni çatı sistemleri yapılmış kadar bir maliyet getireceği de göz önünde tutulmalıdır..

* Dünyadaki gelişen yapı teknolojilerinde İzolasyon üretici şirketleri çatıcı malzemesi üreten firmalar çatı yapımı ile ilgili geliştirdikleri teknolojilerini testleri yapılarak çatı malzemelerini seri üretime geçmeden önce Çatı su yalıtımı, çatı ısı yalıtımı ve çatı izolasyon ürünlerini çeşitli testlere tabi tutulduktan sonra çatı malzemeleri seri üretime geçmektedir. Çatı İzolasyonunda kesin ve kalıcı çözümler sunmak amacıyla çatı sistemi çözümleri ve detay ürünleri sürekli yenilemektedir.Firmamız gelişen ve değişen izolasyon terndlerini sürekli takip ediyor ve uygulamalarımıza uygun olanları hayata geçiriyoruz.

 * Farklı nedenlerle çatıcı uygulayıcısı tarafından çatı sistemi bileşenlerinde birisi eksik kullandığında veya bazı sebeplerle çatı sistemi içinde değişikliğe gidildiğinde çatıdaki olumsuz sonuçlar yapılan çatıcılık işinin kalitesini değiştirmektedir..

* Çatıcı İstanbul lokasyonunda nem ve yağış şartlarına göre gerek çatı malzemeleri gerekse çatı uygulamaları içerisinde iklim şartlarına göre bu tip üretim yapan firmaların ve uygulamaların değerlendirilirken bir bütün olarak ele alınması gerekir. çatı tamiri yada çatı aktarma yapılacaksa alternatif ve detaylı çatı çözümleri yapmak gerekir.

www.isiyalitim.com

*İmal edilen İnşaatların ısı kaybının yaklaşık % 25 ' e varan kısmı çatı bölümünden meydana gelmektedir.

Yapı İç kısımlarda Isınan hava yükselir ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalışır.

 Bu nedenle çatı sistemlerinde öncelikle çatılara duruma göre alt yada üst bölümden mutlaka gereken çatı detay yalıtımı yapılması gerekir.

 

• Ülkemizde kalifiye yetişmiş eleman sıkıntılarından dolayı çatıcılık mesleği çok fazla önemsenmemiş çatı yapımı işide , sıradan önemsiz bir yapı elemanı olarak görülmüş ve kalifiyesiz işçiliklerle biçimlenirse telafisi zor ve maliyetli olan sonuçları da beraberinde getirir. Karşılaşılan detay ve yanlış malzeme kullanımından doğan  hatalar, bazen yapı güvenliği açısındann insan hayatını tehdit ederken; bazen de yanlış
yalıtım uygulaması açısından yetersizlikler gibi parametrik hatalar yapı kullanıcılarının ekonomisini,sağlığını,vede konforunu olumsuz yönde etkiler

 

 

* Sistemde Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar :

1) Sistemin izolasyonu ısıya karşı yapıldığı  gibi suya karşı da çatımızda çatı izolasyonu yapılması gerekir.

2) Çatıcı işini icra edecek olan çatı ustasının, soğuk ve sıcak çatı kavramlarını bilmeli,çatı örtü malzemelerini iyi tanımış olmalı vede yalıtım konusunda bilgili ve deneyimli  olması gerekir..

3) Piyasadaki çatı kaplama ve örtü malzemelerinin özelliklerini çok iyi tanımalı, çatı uygulamalarındaki pratik bilgilere sahip olarak uygulama tecrübesine haiz firma seçimi yapılmalıdır..

 4) Geçmişte galvanizli sac,çinko v.b gibi üretilen günümüzde ise daha çok P.V.C malzemeden imal edilen çatı oluk sistemleri yine çatıcının tecrübe ve bilgisi içinde yer almalıdır

 5) Ayrıca, çatıcılık işinin her kademesinde yer alan teknik elemanların “Önce iş güvenliği” anlayışıyla özellikle yüksekte çalışmaya karşı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmalıdır.

6) Gereken çatı tasarımı yapılan uygulamada teknolojik gelişmelere bağlı her türlü yenilikler ve detay çözümlerin aktarılmasının ve çatılarda yalıtımın ne denli önemli olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekir.

 7) Bütün olarak ele alınan çatılarda yalıtım malzemesi olarak kullanılacak ürünlerde ısı iletkenlik katsayısı önemlidir. Bu sebeple,çatı malzemelerinin iletkenlik katsayısı ne kadar küçük olursa çatılarda o kadar iyi bir çatı içi ve dışı yalıtım özelliğine sahip olur.

8) Az yada hiç kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerine uygulanacak çatı yalıtım malzemeleri daha çok camyünü esaslı olmalıdır. Cam yünü esaslı çatı şilteleri ve rulopan tipi malzemeler çatı malzemeleri grubunda bulunur..

 9) Tavan arası yada kiremit altı olarak kullanılması gereken çatı şilteleri, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde kullanılan bir üründür.Çatı şilteleri, kullanılmayan çatı arası ısı yalıtımında döşemeye serilmek suretiyle uygulanır. Çatı şiltesi yük taşımayan düşük yoğunluklu bir malzemedir. Bu bakımdan çatı izolasyonu için çatı arasına serildikten sonra üzerinde yürünülmemelidir ve üzerine ağırlık konulmamalıdır.Rulopan her iki yüzü sarı cam tülü kaplı camyünü şilte olup kullanılmayan çatı arası ısı yalıtımında döşemeye serilerek kullanılan bir malzemedir.Çatı Rolopan malzemesi üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, kullanılan çatı aralarının mertek aralarında da uygulanır..

 

----------------------------------------Yapılarda ' Çatı ' Olgusunu İyi anlayıp detayalandırak çatı firması şirketinin gerekli şekilde uygulamayı yapması gerekir.--------------------------------------

Çatı nedir ve çatı izolasyonu nasıl yapılır ?

Çatı nedir:Yapıların üst kısımlarını komple yada kısmi olarak kapatmaya yarayan, yapıları su,nem hava koşulları, rüzgar gibi dış etkilerden koruyan iç içe geçmiş su geçirmez malzemelerden üretilen her çeşit yapıya çatı denilir .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Çatı tamiri ve çatı izolasyonu yaptıracaksanız aşağıdaki çatı izolasyon önerilerimizi mutlaka okuyunuz.

-- Çatıcı gerekiyor, çatı işi yapan istanbul şirketleri arıyorsunuz çatı firması aramayın yapı izolasyon çatı şirketi anahtar teslimi garantili komple izolasyon uygulamaları ile hizmetinizde tamiri yaptıracaksanız önce doğru tespit ve doğru keşif yaptırılmalıdır...

-- Kullanılacak Çatı için seçilenmalzemeleri doğru ürün detayı ile seçilmiş ve garantili ürünler olmalı çatı kaplamaları için TSE standartları olan ürünler kulanılmalıdır. Merdiven altı imalat diye tabir edilen kalitesiz çatı ürünleri malzemelerinden kesinlikle kaçınınız.

-- Tespit çok iyi yapılmalı Çatı Sistemi çok iyi analiz edilmelidir. Sistem tam ve eksiksiz olarak yapılmalıdır kalitesi ve standartdı olan geniş yelpaze çatı malzemelerinin arasından seçilerek kombine edilmiş kullanım amacına uygun,olan uzun süre dayanım ve mukavemet gösterebilen ürünlerin kullanımıyla ancak doğru çatı yalıtımı ve izolasyonu sağlanır..

--Çatı şiltesi mutlaka çatı tamiri yada çatı onarımı yapılacak satıhlara uygulanmalıdır.

--Çatı şiltesi çatılarda kullanılırsa çatınıza yüksek oranda ses ve ısı yalıtımı sağlar.

--Çatınızda çatı şiltesi kullanılırsa yangın güvenliği sağlar yanmaz ( A sınıfı çatı şilteleri yanmama özelliğine sahiptir)

--Eğerki çatınızda izolasyon sistemini tam manasıyla uygularsanız %30 oranında yakıt tasarrufu sağlarsınız çatı altı ve üstündeki yapılan ısı izolasyonu sistemi önemli bir ısı ve su elemanıdır.

 

-- Sistemde Çatıda kullanılacak çatı şilteleri mutlaka DIN 4102VE TS 1263 A sınıfı Yanmaz malzemeler standartında olmalıdır.

Çatılarda yalıtım nasıl yapılır ?

Çatılarda “yalıtım” ısı ve su yalıtımı çözümleri birbirleri ile uyumlu olmalıdır. Çatılarda yapılan ısı yalıtımı uygulamaları, enerji tasarrufunun yanı sıra, yoğuşmayı (terlemeyi) önlerken, su yalıtımı uygulamaları da yağış sularının yapıya ve çatıya zarar vermesini engelleyerek bir bütün oluşturur.

Eğimli çatılarda su yalıtımı, çatı örtüsü altına su yalıtım örtüleri serilerek veya çatı örtüsü olarak güneşin ultra-viole ışınlarına dayanıklı çatı yalıtım malzemeleri kullanılarak yapılır.

Yalıtımı ve çatı izolasyonunu aşamayan su, dere ve yağmur suyu drenaj (tahliye) boruları vasıtası ile çatıdan uzaklaştırılarak çatı yalıtım uygulaması tamamlanır.

Teras çatılarda ise suyun yönlendirilmesi için, önce bir eğim betonu dökülür. Uzman firma tarafından yapılan tespitlere bağlı olarak çatıda su ve ısı yalıtımı uygulamaları yapılır.

Çatı onarımı yapılırken mutlaka havalandırma ve baca kenarlarıda gerekli yalıtım ve izolasyon yapılmalıdır.

 

'Çatı ' denilince eminizki bu konudan en fazla muzdarip olanlar: Çatı katı, teras

çatılarda ve Dairelerin en üst çatı katlarında oturan ev sahipleri ve kiracılarıdır

sizleretavsiyemiz çatı tadilatı yada çatı imalatı yapılırken yada onarılırken

kaliteli ve düzgün çatı malzemeleri kullanmanızı ve bu işi yapacak olan

firmanın çatı tamiri konusunda ehil ve tecrübeli bir çatı firması olmasını tavsiye

ederiz.

 

 

 

"ÇATI, ÇATI TAMİRİ, ÇATI YALITIMI, ÇATI TAMİRİ, ÇATI YALITIM MALZEMELERİ, MANTOLAMA, ÇATI AKTARMA VE ONARIMI "ile ilgili.. Sipariş ve istekleriniz için lütfen arayınız..

* Ses izolasyonu, Isı su yalıtımı uygulamaları ile detaylı bigi için tıklayın. >

* Yeni Çatı sistemleri fiyatları hakkında kapsamlı detaylı bilgi için tıklayın.>
* Çatı için aktarma fiyatları hakkında bilgi için tıklayın.>
* Duvarlar ve Çatı sistemleri için yapılan Isı Yalıtımı uygulamalarından olan Mantolama hakkında bilgi için tıklayın. >
* Dış cephe mantolama, İzolasyon sistemleri ve yalıtım hakkında bilgi için tıklayın ..>
• Bina Çatı Yükseltmek ve Çatı yapımı ile ilgili detaylı bilgi Tıklayın. >
• Çatı Yalıtımı ve Çatı üstü Kaplama sis. ile ilgili detaylı bilgi için Tıklayın. >
• Kiremit Çatılar Kiremit Çatı sistemleri ile ilgili bilgi almak için Tıklayın. >
•Çatı Sistemleri, Çatı Fiyatları, Çatı Kaplama, Çatı İstanbul Bölgesi Çatıcı hizmeti almak için tıklayın. >
Çatı İşleri,Çatı Tadilatı, Çatı Aktarma hakkında bilgi almak için>>
•Mutfak Dolapları ve Mutfak Dolabı hakkından bilgi almak için tıklayın.>>
•Mutfak Fiyatları ve Mutfak Dolapları için tıklayın.>>
•Çatı Onarımı Çatı İşleri için tıklayın.>>>
•Çatı Aktarma ÇatI Aktarmak işleri için tıklayın.>>
•Çatı işleri ve Çatı işi için tıklayın. >>
çatı izolasyonu çatı ızolasyon fiyatları için tıklayın. >>
•Dış yalıtım dünyada uzun yıllardan beri uygulanan bir yalıtım sistemidir devamı için tıklayın. >

* Çatı ısı su sistemleri ve Çatı İle ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın. >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılarınızın yada binalarınızında

ÇATI AKTARMA

ÇATI TAMİRİ

ÇATI İZOLASYONU

yapılır

ÇATI MALZEMELERİ

BULUNUR

 

Tags/ Etiketler:

çatı kaplama
çatı sistemleri        
çatı izolasyonu      
çatı malzemeleri    
çatı modelleri        
uzay çatı     
çatı kaplama malzemeleri
çatı izolasyon malzemeleri        
çatı izolasyon        
çatı yapımı  
çatı tamiri    
çatı aktarma
çatı merdiveni       
braas çatı sistemleri         
çelik çatı     
ahşap çatı    
çatı resimleri
çatı penceresi

çatı yalıtımı 
çatı işleri     
çelik çatı sistemleri
çatı şiltesi
şıngıl çatı     
braas çatı    
çatı malzemeleri fiyatları  
çelik konstrüksiyon çatı   
çatı paneli   
çatı kaplamaları     
çatı ustası    
kenet çatı    
çatı fiyatları 
çatı pencere sistemleri     
çatı sac fiyatları     
çatı pencereleri      
çatı olukları 
şıngıl çatı fiyatları
kafes çatı malzemeleri     
uzay çatı firmaları 
alüminyum çatı kaplama 

 
çatı onarım  
çatı izalasyonu      
kenetli çatı sistemleri       
çatı modelleri fiyatları
çatı izolasyoncu
çatı çeşitleri 
metal çatı    
pvc çatı kaplama   
ev çatı modelleri    
çatı yalıtım malzemeleri
çatı malzemeleri    
shingle çatı  
çatı havalandırma sistemleri      
panel çatı fiyatları  
çatı sacı      
çelik çatı istanbul   
çelik çatı projesi    
çatı aktarma ankara        
teras çatı izolasyonu        
çatı nasıl yapılır     
brass çatı    
cam çatı      
uzay çatı sistemleri
çelik çatı fiyatları

Tags/ Etiketler:

çatı örtü malzemeleri  

     
çatı kaplama sistemleri    
çatı maliyeti 
çatı panelleri
villa çatı modelleri 
çatı modelleri yapımı       
çatı kaplama fiyatları       
teras çatı kaplama 
çelik çatı modelleri
çatı oluk fiyatları   
çatı serisi     
çatı malzemesi      
çatı kaplama ürünleri       
panel çatı    
çatı tadilatı  
ev çatı çeşitleri      
çatı izalasyon        
kenet çatı sistemleri        
çatı panel fiyatları

  
çatı katları   
çatı tamiri istanbul 
çatı sacı fiyatları    
trapez çatı   
çatı tamiri izmir     
çatı penceresi fiyatları     
çatı resimleri
çatı oluk      
polikarbon çatı      
çatı merdivenleri   
çatı kaplama malzemesi   
çatı kapama 
şıngıl çatı kaplama 
çatı kaplama çeşitleri
çatı sistemi
sistem çatı   
şeffaf çatı kaplama
çatı kat modelleri   
yeşil çatı     
çatı uygulamaları   
çatı sistemleri fiyatları     
osb çatı kaplama

 

--ETİKETLER:

--Çatı yalıtımı

--Çatıcı

--Membran

--Membran fiyatları

--Membran yalıtımı

--Membran çatı kaplama

--Membran çatı kaplama maliyeti

--Membran

--Teras tamiri

--Teras yalıtımı

--Çatı su yalıtımı

--Çatı ısı yalıtımı

--Çatı su yalıtımı

--Çatı şiltesi

--Çatı ısı çatı kaplamaları

--Aliminyum çatı kaplamaları ------yalıtımı

-------------------------------------

etiketler/Tags: 

çatı malzemeleriçatıcılar

Catı tamiri,çatı,çatıcı, metal kiremit, çatı aktarma, çatı onarım, tadilatı, shingle, şıngıl çatı, braas, kiremit, çinko, bakır çatı, panel, izolasyon, mebran, membran,yalıtım malzemeleri, atermit, teras, brass, onduline , Çatı sistemleri, membran, çatıcı,ahşap, çelik, konstrüksiyon, catı, CATİ, CATI, Çatı, Çati kaplama,  teras su yalıtımı,  çatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Çatı yalıtımı nasıl yapılır

 

--Shingle çatı kaplamaları

--Kiremit çatı kaplamaları

--Arduvaz çatı kaplamaları

--Çatıdaki suyu engellemek

--İzolasyon maliyeti

--Teras izolasyonu
--Teras çatı su izolasyonu
--İzolasyon maliyeti

 

--Çatıdaki akıntıyı engellemek

--Teras tamiri

--Teras yalıtımı

--Çatıda su kaçağı

--Çatı istanbul

--Çatı osbı

--Çatı tamiri

--Çatı tamir

--Çatı tamiratı

--Çatı maliyeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çatı

 

 

 

çatıcılar

teras tamiri

teras yalıtımı

membran

membran fiyatları

membran yalıtımı

membran çatı kaplama

membran çatı kaplama
maliyeti

çatı su yalıtımı

çatı ısı yalıtımı

çatı su yalıtımı

çatı ısı çatı kaplamaları

aliminyum çatı kaplamaları yalıtımı

çatı yalıtımı nasıl yapılır

shingle çatı kaplamaları

kiremit çatı kaplamaları

arduvaz çatı kaplamaları

çatı şiltesi

bakır

teras izolasyonu
teras çatı su izolasyonu
izolasyon maliyeti

çatıdaki suyu engellemek

Isı Yalıtım

yalıtım

ısı yalıtımı

Ekspande Polistiren (EPS), TS 7316 EN 13163
Ekstrude Polistiren (XPS), TS 11989 EN 13164
Poliüretan (PUR), TS EN 13165
Fenol Köpüğü, TS EN 13166
Cam Köpüğü, TS EN 13167
Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13168
Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13169
Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13170
Ahşap yünü levhalar, TS EN 1317
1


prEN 14303 Taşyünü, prEN 14303 Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304 Cam Köpüğü (CG) prEN 14305 Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306 Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307 Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308 Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309 Polietilen Köpük (PEF), prEN 14313 Fenolik Köpük prEN 14314

Isı Yalıtımı

Su Yalıtımı

Ses Yalıtımı

Yangın Yalıtımı

EPS

XPS

İzoCam

Betopan

Dış Cephe Mantolama

İç Mantolama

Çatı Aktarma

Çatı Yenileme

Çatı Onarım

Şıngıl

Ondüline

Pimaş

Taşyünü

Camyünü

Çelik Konstrüksiyon

Montaj ve İzolasyon

Panel Montajı

Metal Kiremit

Drenaj Levhası

Yapı Kimyasalları

Modoviye

Bodrum Dış Duvar

Perde Duvar Yüzeyi

Epoksi Kaplama

Ankraj

Söve

Pencere Söveleri

Silmeler

Kat Söveleri

Payandalar

Babalar

w w w . i s i y a l i t i m . c o m